تلاش می کنیم کتب فرهنگ شهروندی را به نام تبریز ثبت کنیم
تلاش می کنیم کتب فرهنگ شهروندی را به نام تبریز ثبت کنیم

شهردار تبریز از حضور شهرداران و روسای آموزش و پرورش مراکز استان ها در تبریز برای آشنایی با کتب فرهنگ شهروندی خبر داد.

به گزارش قلم پرس، ایرج شهین باهر در جلسه شورای شهر تبریز با اشاره به ضرورت گسترش کتب فرهنگ شهروندی به کل کشور، اظهار کرد: تدوین و چاپ کتب فرهنگ شهروندی یک کار مشارکتی و خروجی تمامی افکار کارشناسان حوزه آموزش و پرورش و معاونت فرهنگی شهرداری تبریز است که یک سال و نیم برای گردآوری و تدوین آن ها زمان صرف شده است.

او ادامه داد: با توجه به لزوم ترویج کتب فرهنگ شهروندی، تا پایان سال، شهرداران مراکز استان ها و مدیران کل آموزش پرورش استان ها را به تبریز دعوت می کنیم تا با موضوعات این کتب بیش تر آشنا شوند.

شهردار تبریز عنوان کرد: تلاش می کنیم کتب فرهنگ شهروندی را به نام تبریز ثبت کنیم و آن را به دیگر کلانشهرها و شهرهای کوچک تسری دهیم تا شاهد تاثیرات مثبت آن در کل کشور باشیم.