سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی حفظ احترام متقابل با بازیکنان را به‌عنوان خط مشی مربیگری‌ خود قلمداد کرد. به گزارش قلم پرس، محمدتقوی با بیان اینکه مربیگری قبل از آنکه شغل باشد، وظیفه است، اظهار داشت: همواره بر این عقیده بوده‌ و هستم که تحت هر شرایطی باید از بازیکنانم حمایت کنم. این امر صرفا” شامل […]

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی حفظ احترام متقابل با بازیکنان را به‌عنوان خط مشی مربیگری‌ خود قلمداد کرد.

به گزارش قلم پرس، محمدتقوی با بیان اینکه مربیگری قبل از آنکه شغل باشد، وظیفه است، اظهار داشت: همواره بر این عقیده بوده‌ و هستم که تحت هر شرایطی باید از بازیکنانم حمایت کنم. این امر صرفا” شامل مسائل فنی و داخل زمین فوتبال نیست، بلکه این چتر حمایتی باید خارج از زمین بازی نیز بازیکنان را پوشش دهد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی در ادامه اضافه کرد: امر فوق به‌معنای نادیده گرفتن اشکالات و ایرادات نیست و در خطی مشی من حفظ احترام متقابل در اولویت قرار دارد و انتقاد و اصلاح رفتار در موقعیتی خصوصی بین من و بازیکن صورت می‌گیرد.

تقوی با تاکید بر اینکه تحت هیچ شرایطی به بازیکن توهین نمی‌کند، تصریح کرد: تفسیر احترام و حمایت من از بازیکنان به باج دادن، اشتباه است. حمایت از بازیکن باید توام و هم راستا با رعایت نظم و انضباط باشد. فلسفه زندگی من این است که مربی باید در کنار مسائل فنی فوتبال، تعلیم و تربیت زندگی را نیز به بازیکنان آموزش دهد. امری که متاسفانه در بَلبَشو فوتبال‌مان فراموش شده و خوشحالم که این مهم در باشگاه بزرگ تراکتورسازی احیاء می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به حل شدن مشکل آنتونی استوکس در همین چارچوب، بیان داشت: این بازیکن از من خواست تا گفتگویی باهم داشته باشیم و پس از هماهنگی با مدیریت باشگاه طی جلسه‌ای که برگزار شد، آنتونی حرف‌هایش را زد و درک بیشتری از شرایطش پیدا کردم و متوجه شدم که باید به آنتونی کمک کنیم تا به فوتبال برگردد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی درادامه خاطرنشان کرد: همانطور که در بازی مقابل پرسپولیس، برای تعلیم نظم و انضباط و احترام به شان باشگاه، استوکس را از ترکیب کنار گذاشتم، در حال حاضر نیز براساس اصل حمایت از بازیکنان، بر این باورم که همه باید به آنتونی کمک کنیم.

محمد تقوی در پایان اظهاراتش عنوان داشت: فوتبال صرفا” برای پول نیست و باید از آن برای کمک به تعالی ارزش‌ها و نشاط بیشتر زندگی نیز استفاده کرد.