تفریغ بودجه سال ١٣٩۶ شهرداری تبریز تصویب شد
تفریغ بودجه سال ١٣٩۶ شهرداری تبریز تصویب شد

برای اولین بار در طول ادوار شورای شهر، تفریغ بودجه سازمان ها و شرکت های وابسته نیز در شورا مطرح و به تصویب رسید. به گزارش قلم پرس، در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز تفریغ بودجه شهرداری تبریز به تصویب اعضای شورای شهر تبریز رسید. محمدباقر بهشتی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر […]

برای اولین بار در طول ادوار شورای شهر، تفریغ بودجه سازمان ها و شرکت های وابسته نیز در شورا مطرح و به تصویب رسید.

به گزارش قلم پرس، در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز تفریغ بودجه شهرداری تبریز به تصویب اعضای شورای شهر تبریز رسید.

محمدباقر بهشتی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان اینکه این تفریغ بدون در نظر گرفتن سازمان ها و شرکت های وابسته در شورا تصویب شده گفت: نظر شورا بر بررسی کل سازمان ها و شهرداری های وابسته در شورای شهر بود و بر این اساس در جلسه امروز مجددا این لایحه بررسی می شود.

او ادامه داد: مجموع درآمد و هزینه کرد شهرداری مرکز، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته در مجموع ١٩٠٠ میلیارد تومان بوده که با توجه به بودجه مصوب ٢۴٠٠ میلیارد تومانی، ٨٠ درصد محقق شده است.

بهشتی کل بودجه جاری هزینه شده را ١١٠٠ میلیارد تومان و هزینه های عمرانی را ٨٠٠ میلیارد تومان اعلام کردو اظهار داشت: برخی از هزینه ها مانند حساب های علل الحساب و ٨٠ میلیارد تومان تعهدات قطار شهری نیز به سال ١٣٩٧ منتقل شده است.
این عضو شورای شهر مجموع بدهی های شهرداری ۶٠٣ میلیارد تومان دانست و گفت: شهرداری تبریز ۴٢ میلیارد تومان بدهی به اداره مالیات، ٩٠ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی، ٣٣٧ میلیارد تومان بدهی به اشخاص و ١٣٣ میلیارد تومان بدهی از بابت وام به بانک ها دارد.

او تاکید کرد: شهرداری تبریز با تدبیری که انجام داده است دچار دیرکرد در پرداخت اقساط وام ها نمی شود و با وجود تصویب استفاده از اوراق مشارکت و وام هنوز از این ردیف ها استفاده نکرده است.

 

در جریان بررسی این لایحه شهردار تبریز در پاسخ به سوال اعضای شورای شهر گفت: تنها سه الی چهار درصد بدهی ها مربوط به یکسال اخیر و دوره پنجم شورای شهر است.