سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تبریز از تغییر سبک رنگ آمیزی جداول از حالت سنتی به تنالیته در راستای زیباسازی منظر شهری خبر داد. به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی با اعلام این مطلب اظهار کرد: از این پس عملیات رنگ آمیزی در معابری که جداول نیاز به رنگ آمیزی دارند به […]سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تبریز از تغییر سبک رنگ آمیزی جداول از حالت سنتی به تنالیته در راستای زیباسازی منظر شهری خبر داد.

به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی با اعلام این مطلب اظهار کرد: از این پس عملیات رنگ آمیزی در معابری که جداول نیاز به رنگ آمیزی دارند به حالت تنالیته اجرا خواهد شد.