اکیپ‌های معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۱ تبریز، اقدام به اجرای تعویض و ساماندهی دریچه‌های مسیر ملازینال و تعمیر و نصب زیرباکس‌های مسیر خیابان صدرالشعراء کردند. به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۱ در راستای ساماندهی محلات و اجرای طرح‌های محله‌محور اقدام به تعویض و تعمیر ساماندهی چندین دریچه فاضلاب […]اکیپ‌های معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۱ تبریز، اقدام به اجرای تعویض و ساماندهی دریچه‌های مسیر ملازینال و تعمیر و نصب زیرباکس‌های مسیر خیابان صدرالشعراء کردند.

به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۱ در راستای ساماندهی محلات و اجرای طرح‌های محله‌محور اقدام به تعویض و تعمیر ساماندهی چندین دریچه فاضلاب واقع در مسیر ملازینال کردند که این امر باعث ایجاد ایمنی در مسیر مذکور شد.
همچنین همه زیرباکس‌های مسیر خیابان صدرالشعراء نیز توسط اکیپ‌های ناحیه یک این منطقه ساماندهی، تعمیر و اصلاح شدند.