تصادف زنجیره ای در اتوبان کسایی و واژگونی بار تیرآهن نیسان وانت
تصادف زنجیره ای در اتوبان کسایی و واژگونی بار تیرآهن نیسان وانت

تصادف زنجیره ای در اتوبان شهید کسایی سه مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش قلم پرس تصادف تریلی با چندین خودر و در اتوبان شهید کسایی سه مصدوم بر جای گذاشت

 

اتوبان کسائی ، تصادف تریلی با چندین خودرو

فعلا بعلت بار ترافیکی امکان رسیدن بمحل نیست
شکر خدا مصدوم آنچنانی ندارد، دو مصدوم، برخورد تریلی با چند خودرو سواری و واژگونی نیسان با بار تیرآهن
حال مصدومین مساعد هستش
اتوبان کسائی، روبروی شهرک آزمایش