تشکیل گروه کاری و برنامه ریزی سال “جهش تولید”
تشکیل گروه کاری و برنامه ریزی سال “جهش تولید”

سرپرست اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی از شکل‌گیری دبیرخانه گروه‌ کاری و برنامه ریزی در بهزیستی استان در راستای هماهنگی، راهبری و تحقق اهداف پیام سال جهش تولید خبر داد.

به گزارش قلم‌پرس، فرگل صحاف با اشاره به نقش بی بدیل بهزیستی در جریان سازی و اهمیت هدف گذاری و مدیریت بهینه در راستای تحقق اهداف مدنظر مقام معظم رهبری در دستیابی به پیام سال، اظهار داشت: با توجه به مزین شدن سال ۹۹ به سال جهش تولید، کلیه سازمان ها، نهادها و افراد در قبال آن وظایف ای برعهده دارند و باید بر حسب ماموریت‌های ذاتی گام های موثر و مستمر بردارند و در بهزیستی آذربایجان شرقی نیز در این خصوص لازم است کلیه معاونت ها، رؤسای شهرستان ها با تشکیل گروه کاری کارشناسی، نسبت به ارائه ایده ها، تطبیق وظایف و ماموریت ها، همگام با پیشبرد مفاد بیانیه گام دوم انقلاب، برنامه ریزی و اهتمام کنند.

او اظهار امیدواری کرد: برنامه‌ریزی های علمی و عملی با استفاده از پتانسیل و ظرفیت های مراکز، مؤسسات، تشکل‌های غیر دولتی و اتخاذ رویکردهای فرهنگی و اجتماع محور و با اصلاح نگرش‌ های سطحی صورت پذیرد

سرپرست اداره کل بهزیستی استان، با اشاره به اینکه دبیرخانه مذکور با مسولیت حوزه فرهنگی بهزیستی استان فعالیت خواهد کرد، خاطر نشان کرد: لازم‌ است رؤسای شهرستان ها و معاونت های تخصصی، بصورت تفکیکی و در قالب برنامه ریزی خلاقانه و جریان سازی مستمر، نسبت به احصاء وظایف و ماموریت ها و بکارگیری استعداد ها و ایده های جامعه هدف، الگوهای مناسب و قابل پذیرش تدوین و ارائه نمایند.

صحاف همچنین ظرفیت حوزه معاونت مشارکت های مردمی، اشتغال و موسسات خیریه بهزیستی را در قبال مدیریت جهادی به سمت جهش تولید مهم خواند و خواستار همکاری و مشارکت حداکثری و موثر مراکز غیردولتی در پیشبرد اهداف خیرخواهانه و پیشگیرانه شد.

او همچنین از بررسی و معرفی طرح ها و پیشنهادهای برگزیده استانی و شهرستانی خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با اتخاذ تدابیر لازم و استفاده از روش‌های مشارکت آمیز، نسبت به آسیب شناسی وضع موجود، تقویت برنامه‌های فرهنگی، توانمندسازی جامعه هدف، ترتیب آموزش های حرفه ای و کاربردی، ارتقای سطح مداخلات پیشگیری، سلامت اجتماعی و توانبخشی و همچنین بازطراحی مولفه های اثرگذار و امید بخش اقدام و کارکردهای مثبت را به منصه ظهور و بروز رسانند.