مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز اقدامات این سازمان برای ایام محرم را تشریح کرد. به گزارش شهریار، علیرضا اصغری ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام ماه محرم به شهروندان گفت: سازمان مدیریت پسماند در نظر دارد امسال با توجه به معرفت شناختی عزاداران حسینی با رویکردی جدید در ایام محرم نسبت به حفظ محیط زیست […]

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز اقدامات این سازمان برای ایام محرم را تشریح کرد.

به گزارش شهریار، علیرضا اصغری ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام ماه محرم به شهروندان گفت: سازمان مدیریت پسماند در نظر دارد امسال با توجه به معرفت شناختی عزاداران حسینی با رویکردی جدید در ایام محرم نسبت به حفظ محیط زیست و جلوگیری از از آلودگی های بصری شهر و کاهش زباله اقدام کند.

اصغری با اشاره به برنامه های پیشرو برای ایام محرم، تصریح کرد: پاکسازی محلات و بخصوص محدوده بازار جهت استقبال از محرم و برگزاری هرچه باشکوهتر عزاداری ها، توزیع کیسه های تجزیه پذیر در ایستگاه های صلواتی جهت جمع آوری پسماندها، هماهنگی با مربیان آموزشی جهت ارائه آموزش های مرتبط با حفظ محیط زیست از جمله این اقدامات است.

وی ادامه داد: هماهنگی با هیات های حسینی جهت تحویل کیسه های تجزیه پذیر برای جمع آوری پسماندهای حاصل از پخش نذورات در راستای حمایت از کودکان سرطانی و هماهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی جهت ارائه آموزش های زیست محیطی به عزاداران و شهروندان از دیگر این اقدامات به شمار می رود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز همچنین نصب پیام های آموزش عمومی در معابر پرتردد شهری را از دیگر این موارد عنوان کرد.