ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه ضروری است
ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه ضروری است

فرماندار شهرستان تبریز با بیان اینکه باید کتاب‌های خوب به مردم معرفی شود، گفت: ترویج و تبیین فرهنگ کتابخوانی تاثیر مستقیمی بر افزایش آگاهی اجتماعی و توسعه فرهنگی جامعه دارد.

علی جعفری آذر در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان تبریز با اشاره ضرورت افزایش فرهنگ مطالعه در جامعه، اظهار داشت: زندگی دیجیتالی و فعالیت در فضای مجازی باعث کاهش تمایل نسل جوان به فرهنگ کتاب‌ خوانی شده که باید مورد توجه جدی مسولان فرهنگی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به اجرای کارهای فرهنگی ، ادامه داد: غفلت از کارهای فرهنگی نظیر ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه و عدم وجود مطالبه‌های فرهنگی موجب کاهش میزان مطالعه در میان نوجوانان و جوانان شده است .

جعفری آذر با بیان اینکه کتابخانه‌های عمومی زیربنای بخش فرهنگ در جامعه است، گفت: اقدامات و فعالیت‌های این نهاد در پیشبرد اهداف فرهنگی بسیار تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه تنها محل درآمد کتابخانه‌های عمومی از محل سهم نیم درصد درآمد شهرداری‌هاست، اضافه کرد: شهرداران نسبت به پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه‌ها از محل درآمد شهرداری‌ها اقدام کنند.