معاونت حوزه خدمات شهری شهرداری منطقه ۱ طبق برنامه‌های طرح “نگهداشت شهری” با جدیت و در سطح محلات مختلف به صورت گسترده عملیات پاکسازی را انجام می‌دهد. به گزارش قلم پرس،  هم اکنون چندین اکیپ مختلف خدمات شهری در حال اجرای برنامه‌های طرح “نگهداشت شهری” هستند که شامل عملیات پاکسازی معابر، جداول، قطعات خالی از سکنه، […]معاونت حوزه خدمات شهری شهرداری منطقه ۱ طبق برنامه‌های طرح “نگهداشت شهری” با جدیت و در سطح محلات مختلف به صورت گسترده عملیات پاکسازی را انجام می‌دهد.

به گزارش قلم پرس،  هم اکنون چندین اکیپ مختلف خدمات شهری در حال اجرای برنامه‌های طرح “نگهداشت شهری” هستند که شامل عملیات پاکسازی معابر، جداول، قطعات خالی از سکنه، امحای دیوار نوشته،  پاکسازی باکس و زیرباکس زباله‌ها، حذف زوائد بصری و … است.
این برنامه همچنان توسط این منطقه تداوم داشته و بر حسب نیاز شهروندان اقدامات لازم عملیاتی می‌شود.