شهردار منطقه ۸، از تداوم عملیات سنگفرش و کفسازی در کوچه امامزاده سید جمال خبر داد. به گزارش قلم پرس، رضا جانفشان نوبری ضمن اعلام خبر فوق افزود: در هفته‌های اخیر عملیات جدول‌گذاری و ماکادام‌ریزی پیاده روهای کوچه امامزاده سیدجمال توسط عوامل عمرانی منطقه ۸ اجرایی شده است.شهردار منطقه ۸، از تداوم عملیات سنگفرش و کفسازی در کوچه امامزاده سید جمال خبر داد.

به گزارش قلم پرس، رضا جانفشان نوبری ضمن اعلام خبر فوق افزود: در هفته‌های اخیر عملیات جدول‌گذاری و ماکادام‌ریزی پیاده روهای کوچه امامزاده سیدجمال توسط عوامل عمرانی منطقه ۸ اجرایی شده است.