شهردار منطقه ۸ از تداوم عملیات مرمتی و استحکام بخشی خانه تاریخی کلکته چی خبر داد. به گزارش قلم پرس، رضا جان فشان، شهردار منطقه ۸، ضمن اعلام خبر فوق افزود: با عنایت به فرسودگی دیوار ها و سقف خانه تاریخی کلکته چی، و به منظور احیاء دوباره این خانه تاریخی، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۸ عملیات استحکام […]


شهردار منطقه ۸ از تداوم عملیات مرمتی و استحکام بخشی خانه تاریخی کلکته چی خبر داد.

به گزارش قلم پرس، رضا جان فشان، شهردار منطقه ۸، ضمن اعلام خبر فوق افزود: با عنایت به فرسودگی دیوار ها و سقف خانه تاریخی کلکته چی، و به منظور احیاء دوباره این خانه تاریخی، معاونت فنی و عمرانی منطقه ۸ عملیات استحکام بخشی و پایدار سازی این خانه تاریخی را مطابق طرح و نقشه سابق این خانه، آغاز نموده و بعد از مرمت دیوارها، سقف های تخریب شده خانه، احیا و بازسازی میگردد.
جان فشان افزود: متاسفانه بدلیل عدم مرمت و نگهداری مناسب، وضعیت این خانه تاریخی در وضعیت نامناسب بود که عملیات مرمتی این خانه تاریخی با شتاب بیشتری در حال اجراست و به زودی شاهد احیا و اتمام بازسازی خانه کلکته چی خواهیم بود.