اکیپ‌های معاونت حوزه خدمات شهری این منطقه در راستای اجرای طرح “نگهداشت شهری”، پاکسازی و تنظیف چندین محله سطح این منطقه را تداوم بخشیدند. به گزارش قلم پرس، معاونت خدمات شهری منطقه ۱ طبق برنامه‌ریزی کامل جهت اجرای طرح “نگهداشت شهری”، چندین محله سطح این منطقه را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به […]اکیپ‌های معاونت حوزه خدمات شهری این منطقه در راستای اجرای طرح “نگهداشت شهری”، پاکسازی و تنظیف چندین محله سطح این منطقه را تداوم بخشیدند.

به گزارش قلم پرس، معاونت خدمات شهری منطقه ۱ طبق برنامه‌ریزی کامل جهت اجرای طرح “نگهداشت شهری”، چندین محله سطح این منطقه را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به پاکسازی، تنظیف، ساماندهی و لکه‌گیری اقدام کردند.
اکیپ‌های خدمات شهری به صورت سه شیفته و در قالب چند اکیپ خدماتی هم اکنون برنامه‌های اعلامی را اجرا و محلات مورد نظر را به ترتیب اولویت زمانبندی در برنامه کاری قرار داده و عملیاتی می‌کنند.