تداوم اجرای فنون عملیاتی و آموزش صحیح به شهروندان برای مبارزه با کرونا
تداوم اجرای فنون عملیاتی و آموزش صحیح به شهروندان برای مبارزه با کرونا

سرپرست سازمان آتش نشانی تبریز گفت: اجرا و تداوم آموزش فنون عملیاتی و نقش آموزش صحیح دیگر پایه و اساس تحکیم موفقیت سازمانی در راستای ارایه خدمات ایمنی به شهروندان است.

به گزارش قلم پرس، پیش از ظهر امروز اولین جلسه مدیریت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز با حوزه عملیات برگزار و هماهنگی و افزایش وحدت رویه سازمانی در سال جدید تاکید شد

هادی بدری سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، در اولین جلسه مدیریتی سازمان که با حضور معاون ، جانشین و مدیران حوزه عملیات برگزار شد بیان داشت؛ حفظ هماهنگی در سازمان های امدادرسان جزو اصول لاینفک است و نقشی سازنده و ثمر بخش ایفا می کند که نتایج اقدامات سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی در ادامه تلاش و همت جمعی آتش نشانان را در پیشگیری شیوع ویروس کرونا از ابداع تجهیزات تا اقدامات ضدعفونی گسترده شهری ستود و یاد آورشد: در سال جدید نیز بایستی این هماهنگی و وحدت رویه در همه حوزه های سازمانی به ویژه حوزه عملیاتی حفظ شود تا نتایج مثمر ثمری در قطع زنجیره بیماری کرونا تحقق یابد.

سرپرست سازمان آتش نشانی تبریز در پایان گفتگو به اجرا و تداوم آموزش فنون عملیاتی تاکید و نقش آموزش صحیح را دیگر پایه و اساس تحکیم موفقیت سازمانی در راستای ارایه خدمات ایمنی به شهروندان توصیف کرد