معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز عملیات ساماندهی و بهسازی پیاده رو خیابان فردوس ائل گلی را همچنان در حال اجرا دارد. به گزارش قلم پرس، اصغر آدی گفت: ساماندهی و بهسازی قسمتی از پیاده راه خیابان فردوس و پیرامون ائل گلی با انجام عملیات تخریب پیاده رو مستهلک، کف سازی مجدد و […]معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز عملیات ساماندهی و بهسازی پیاده رو خیابان فردوس ائل گلی را همچنان در حال اجرا دارد.

به گزارش قلم پرس، اصغر آدی گفت: ساماندهی و بهسازی قسمتی از پیاده راه خیابان فردوس و پیرامون ائل گلی با انجام عملیات تخریب پیاده رو مستهلک، کف سازی مجدد و جدول‌گذاری قسمتی از فضای سبز مسیر، همچنان در حال اجراست.
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز افزود: این عملیات به منظور تسهیل تردد شهروندان از معابر شهری پیرامون ائل گلی و با هدف رفع موانع عبوری اهالی خیابان فردوس با مدنظر قرار دادن تامین امنیت عبوری عابران پیاده اجرائی شده و با انجام کف سازی مجدد، ادامه دارد.