طرح ضربتی نگهداشت شهری در سطح منطقه ۶ تبریز با جدیت توسط عوامل اجرائی معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه تداوم دارد. به گزارش قلم پرس، احمد انیسه شهردار منطقه ۶ تبریز با اعلام این خبر اظهار داشت: با هدف تأمین رفاه و بهداشت محیط شهری، زیباسازی و حذف آلودگی بصری و به منظور […]طرح ضربتی نگهداشت شهری در سطح منطقه ۶ تبریز با جدیت توسط عوامل اجرائی معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه تداوم دارد.

به گزارش قلم پرس، احمد انیسه شهردار منطقه ۶ تبریز با اعلام این خبر اظهار داشت: با هدف تأمین رفاه و بهداشت محیط شهری، زیباسازی و حذف آلودگی بصری و به منظور ارتقاء حقوق شهروندی طرح ضربتی نگهداشت شهری به صورت مستمر در سطح نواحی خدمات شهری این منطقه اجرا می شود.