به گزارش شهریار، حسین عالی باف معاون مالی اقتصادی منطقه گفت: شهروندان ساکن در حوزه این شهرداری برای استفاده از تخفیفات ۱۶ درصدی عوارض پروانه ساختمانی، فقط تا پایان دیماه ۱۴۰۰می توانند از این فرصت استفاده نمایند.عالی باف استفاده از فرصت استثنایی پیش آمده تخفیفات عوارض را، طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز اعلام کرد […]

به گزارش شهریار، حسین عالی باف معاون مالی اقتصادی منطقه گفت: شهروندان ساکن در حوزه این شهرداری برای استفاده از تخفیفات ۱۶ درصدی عوارض پروانه ساختمانی، فقط تا پایان دیماه ۱۴۰۰می توانند از این فرصت استفاده نمایند.
عالی باف استفاده از فرصت استثنایی پیش آمده تخفیفات عوارض را، طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز اعلام کرد و افزود: این تخفیفات بر اساس ابلاغیه شهرداری تبریز، همچنین شامل ۱۱ درصد عوارض ماده صد هم می شود.
معاون مالی اقتصادی شهرداری منطقه دو از شهروندان خواست برای جلوگیری از ترافیک کاری و تسهیل امورات، به موقع به شهرداری منطقه دو مراجعه نموده و از تخفیفات اختصاص یافته بهره مند شوند.