رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی فعالیت جهادی ستاد اجرایی خدمات سفر استان را عامل اصلی تحقق سفری ایمن و مسئولانه در نوروز ۱۴۰۱ عنوان کرد.


رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی فعالیت جهادی ستاد اجرایی خدمات سفر استان را عامل اصلی تحقق سفری ایمن و مسئولانه در نوروز ۱۴۰۱ عنوان کرد.