سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز به همراه اعضای هیئت مدیره سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری از محل جدید و در حال تجهیز “دبیرخانه بند ۲۰ ماده ۵۵” واقع در ساختمان اداری سازمان میادین بازدید کردند. به گزارش قلم پرس، سعید مطلّبی سرپرست سازمان در این بازدید اظهار کرد: با توجه به […]سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز به همراه اعضای هیئت مدیره سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری از محل جدید و در حال تجهیز “دبیرخانه بند ۲۰ ماده ۵۵” واقع در ساختمان اداری سازمان میادین بازدید کردند.

به گزارش قلم پرس، سعید مطلّبی سرپرست سازمان در این بازدید اظهار کرد: با توجه به محدودیت فضا و مکان در ساختمان اداری سازمان، با مدیریت و تغییراتی که در چیدمان اتاق‌های واحدهای اداری انجام دادیم، توانستیم فضای مناسبی را در همین ساختمان به محل دبیرخانه بند ۲۰ اختصاص دهیم که در آینده نزدیک با تجهیز و راه‌اندازی این دبیرخانه، می‌توان جلسات کمیسیون بند ۲۰ را به صورت متمرکز و منظم تشکیل داد.
جواد صدیقی معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز، در این بازدید ضمن تقدیر از سرپرست سازمان در جهت مدیریت و تسریع در ایجاد، تجهیز و راه‌اندازی این دبیرخانه گفت: همه تمهیدات لازم برای فعال کردن و اجرای صحیح در این دبیرخانه، بایستی در نظر گرفته شود.
در فرآیند جدید، فعالیت و جلسات کمیسیون‌های بند ۲۰ ماده ۵۵ به صورت متمرکز در محل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کلانشهر تبریز خواهد بود.