تجلیل از ۳۵۴ کارمند برتر دادگستری استان کرمان
تجلیل از ۳۵۴ کارمند برتر دادگستری استان کرمان

خبرگزاری میزان – محمدباقر اسلامی، معاون منابع انسانی و امور فر هنگی دادگستری کل استان کرمان گفت: صادق مرتاضی فیل آبادی؛ رئیش شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو کرمان، ابوذر آتشی، رمضان صدرالدینی و مهدی امیری هنزایی به عنوان قاضی و کارمندان نمونه دادگستری کل استان کرمان در سال گذشته معرفی شده اند. معاون منابع انسانی […]

خبرگزاری میزان – محمدباقر اسلامی، معاون منابع انسانی و امور فر هنگی دادگستری کل استان کرمان گفت: صادق مرتاضی فیل آبادی؛ رئیش شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو کرمان، ابوذر آتشی، رمضان صدرالدینی و مهدی امیری هنزایی به عنوان قاضی و کارمندان نمونه دادگستری کل استان کرمان در سال گذشته معرفی شده اند.

معاون منابع انسانی و امور فر هنگی دادگستری کل استان کرمان در ادامه بیان کرد: در هفته قوه قضاییه علاوه بر کارکنان نمونه کشوری، ۵۰ نفر از همکاران اداری به عنوان کارمند نمونه استانی نیز با لوح تقدیر و اهدای هدیه از سوی رئیس کل دادگستری استان کرمان تقدیر شدند و ۳۰۰ نفر نیز در خور تحسین شناخته شدند که از سوی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی لوح تقدیر و هدیه دریافت کردند.

اسلامی گفت: در مجموع از ۳۵۴ نفر از کارکنان دادگستری کل استان کرمان در هفته قوه قضاییه تقدیر به عمل آمده است که نشان از خدمت مجاهدانه دادگستری استان کرمان در سال ۱۳۹۹ دارد.

صادق مرتاضی فیل آبادی؛ رییس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو کرمان، رمضان صدرالدینی، مهدی امیری هنزایی و ابوذر آتشی به عنوان قاضی، مدیران و کارمند نمونه دادگستری کل استان کرمان در سال گذشته معرفی شده اندکه امروز در جلسه شورای معاونین دادگستری کل استان کرمان مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

انتهای پیام/