تبریز قهرمان سیزدهمین المپیاد عملیاتی – ورزشی آتش‌نشانان ایران
تبریز قهرمان سیزدهمین المپیاد عملیاتی – ورزشی آتش‌نشانان ایران

بعد از سه روز رقابت نفس‌گیر آتش‌نشانان ایران در بخش‌های مختلف، تیم تبریز قهرمان سیزدهمین المپیاد عملیاتی – ورزشی آتش نشانان ایران شد.

به گزارش قلم پرس، سیزدهمین المپیاد عملیاتی – ورزشی آتش نشانان ایران از روز ۱۶ مهرماه با ورود و پذیرش ۳۰ تیم از آتش نشانان و برگزاری مراسم قرعه کشی و ترتیب بندی تیم ها آغاز شد.

روز هفدهم مهرماه ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز میزبان بخش دوی یکصد متر با مانع آتش نشانان بود و پس از آن مسابقات دوی چهارصد متر امدادی و سپس چالش آتش نشانان و عملیات آب رسانی تیمی آخرین بخش این مسابقات بود. نتایج بخش های مختلف این المپیاد به این شرح است:

دوی یکصد متر با مانع انفرادی:

نفر اول: روح الله محمدی از کرج

نفر دوم: حسین حسین پور از شاهرود

 نفر سوم: میلاد ایرج از کرج

چالش عملیاتی آتش نشانان در بخش انفرادی:

نفر اول: سجاد غفاری از ساوه

نفر دوم: اسماعیل آزمون از تهران

 نفر سوم: سعید نوروزی از مشهد

دوی یکصد متر با مانع تیمی:

مقام اول: شاهرود

مقام دوم: رشت

 مقام سوم: تبریز

دوی چهار در صد متر امدادی تیمی:

مقام اول: قزوین

مقام دوم: شاهرود

مقام سوم: اصفهان

چالش عملیاتی آتش نشانان در بخش تیمی:

مقام اول: مشهد

مقام دوم: تبریز

 مقام سوم: تهران

عملیات آب رسانی تیمی:

مقام اول: شاهرود

مقام دوم: تهران

 مقام سوم: تبریز

جمع بندی نهایی بهترین تیم:

تیم تبریز به عنوان قهرمان مسابقات، تیم شاهرود نائب قهرمان و تیم مشهد به مقام سوم دست یافت.