تاکید فرماندار آذرشهر بر ارتقای خدمات حوزه بهداشت و درمان شهرستان
تاکید فرماندار آذرشهر بر ارتقای خدمات حوزه بهداشت و درمان شهرستان

فرماندار آذرشهر با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی، تجاری، دانشگاهی و صنعتی شهرستان، بر لزوم ارتقای خدمات حوزه بهداشت و درمان تاکید کرد. محمودیان در نشستی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خواستار تجهیز بیمارستان شهید مدنی، ایجاد پایگاه اورژانس و پد هلی کوپتر در شهرک صنعتی شهید سلیمی، تسریع در تجهیز و […]


فرماندار آذرشهر با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی، تجاری، دانشگاهی و صنعتی شهرستان، بر لزوم ارتقای خدمات حوزه بهداشت و درمان تاکید کرد.

محمودیان در نشستی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خواستار تجهیز بیمارستان شهید مدنی، ایجاد پایگاه اورژانس و پد هلی کوپتر در شهرک صنعتی شهید سلیمی، تسریع در تجهیز و افتتاح مرکز سلامت و اورژانس شهری و روستایی آذرشهر، تقویت کلینیک تخصصی آذرشهر و مراکز جامع سلامت گوگان و ممقان و خانه های بهداشت روستایی شد.

نقی پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم با تبیین رسالت خطیر خادمان حوزه سلامت و قدردانی از همراهی و همکاری قابل تحسین مردم بالاخص در شرایط کرونایی، از برنامه ریزی ها و پیگیری های لازم و عملی برای ارتقای کیفیت و کمیت خدمات بهداشت و درمان در شهرستان آذرشهر خبر داد.