به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن شیخلو سرپرست مدیریت مرکز خداآفرین منطقه آزاد ارس اظهار کرد: طی بازدید مدیران کل سازمان برنامه و بودجه، وزارت‌های نیرو و جهاد کشاورزی و فرماندار خداآفرین از سد قیز قلعه‌سی و اراضی پایاب سد خداآفرین، مشکلات، نواقصات و اعتبارات مورد نیاز برای […]به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن شیخلو سرپرست مدیریت مرکز خداآفرین منطقه آزاد ارس اظهار کرد: طی بازدید مدیران کل سازمان برنامه و بودجه، وزارت‌های نیرو و جهاد کشاورزی و فرماندار خداآفرین از سد قیز قلعه‌سی و اراضی پایاب سد خداآفرین، مشکلات، نواقصات و اعتبارات مورد نیاز برای اتمام این پروژه‌ها بررسی شد و با توجه به ناقص بودن ایستگاه‌های پمپاژ و سد قیزقلعه‌سی؛ مقرر شد اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل سد توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل برخی منابع از جمله مصوبات سفرهای ریاست جمهوری تامین شود.

شیخلو افزود: در خصوص ایستگاه‌های پمپاژ نیز مقرر شد  تکمیل این پروژه با مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری تامین شود. 

لازم به توضیح است مدیران کل سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته طی حضور در محدوده خداآفرین منطقه آزاد ارس از سد قیز قلعه سی و اراضی پایاب سد خداآفرین وهمچنین پروژه‌های مجتمع کشت و صنعت ش ه ی د سلیما.نی ارس بازدید کردند.