شهردار تبریز بر حفظ هویت تاریخی محدوده پارک بزرگ و همچنین توجیه اقتصادی این پروژه و اقتصاد زودبازده آن تأکید کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار ظهر امروز در نشست بررسی طرح پارک بزرگ تبریز اظهار کرد: تأمین انرژی پارک بزرگ و به‌خصوص بهره‌مندی از انرژی‌های پاک باید در طرح احداث این پارک مد […]شهردار تبریز بر حفظ هویت تاریخی محدوده پارک بزرگ و همچنین توجیه اقتصادی این پروژه و اقتصاد زودبازده آن تأکید کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار ظهر امروز در نشست بررسی طرح پارک بزرگ تبریز اظهار کرد: تأمین انرژی پارک بزرگ و به‌خصوص بهره‌مندی از انرژی‌های پاک باید در طرح احداث این پارک مد نظر قرار بگیرد.