بیش از ۱۲ هزار مترمربع از اراضی زارعی بخش مهربان استان آذربایجان شرقی آزاد سازی شد
بیش از ۱۲ هزار مترمربع از اراضی زارعی بخش مهربان استان آذربایجان شرقی آزاد سازی شد

حمید شیرعلیزاده در گفت و گو با میزان، از آزادسازی ۱۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع از اراضی زارعی بخش مهربان آذربایجان شرقی خبرداد. وی ضمن هشدار به تمامی افرادی که قصد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و احداث بنا دارند اظهار کرد: در راستای سیاست قاطع دستگاه قضایی و دستورات مؤکد رئیس کل دادگستری […]


حمید شیرعلیزاده در گفت و گو با میزان، از آزادسازی ۱۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع از اراضی زارعی بخش مهربان آذربایجان شرقی خبرداد.

وی ضمن هشدار به تمامی افرادی که قصد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و احداث بنا دارند اظهار کرد: در راستای سیاست قاطع دستگاه قضایی و دستورات مؤکد رئیس کل دادگستری استان در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی، پس از شناسایی اراضی تغییر کاربری شده به سرعت اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

رئیس حوزه قضایی بخش مهربان استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه در اجرای قانون با هیچ فردی مماشات نخواهیم کرد، افزود: تعداد ۴ فقره تغییر کاربری غیرمجاز انجام شده به مقدار ۱۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع در این بخش پس از صدور دستورات قضایی و با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان سراب و مرجع انتظامی با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ۲ ماده ۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی قلع و قمع شد.

انتهای پیام/