به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، سیدابوالحسن محمدی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با بیان این مطلب افزود: اصلاح فرآیندهای کاری در حوزه مناقصات، کمیته‌های فنی بازرگانی، مناطق عملیاتی و ستاد، تخصیص معیارها و وزن‌دهی متناسب برای گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی بر اساس تجارب کاری، پیگیری […]

به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، سیدابوالحسن محمدی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با بیان این مطلب افزود: اصلاح فرآیندهای کاری در حوزه مناقصات، کمیته‌های فنی بازرگانی، مناطق عملیاتی و ستاد، تخصیص معیارها و وزن‌دهی متناسب برای گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی بر اساس تجارب کاری، پیگیری روند کارها در سامانه ستاد، فراهم آوردن شرایط حضور حداکثری پیمانکاران در مناقصات و کاهش تعداد مناقصات محدود، تقسیم‌بندی دقیق مناقصات بر اساس گروه‌های خدماتی، تعمیراتی و کالایی از جمله مواردی است که راهکارهای لازم برای آن بررسی شده است.

وی با اشاره به ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی، اظهار کرد: با رویکرد تقویت و توسعه ساخت داخل، همه فعالیت‌های درون و برون‌سازمانی مرتبط با این حوزه و چگونگی تأمین کالا، محدودیت‌های مربوط به قراردادها، تقویت بانک اطلاعاتی سازندگان، ارتباط با شرکت‌های همجوار، شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری مؤثر با آنها ازسوی متخصصان زاگرس جنوبی بررسی شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از تشکیل کارگروه نخبگان این شرکت در زمینه تقویت ساخت داخل خبر داد و گفت: کارگروه خودکفایی در تولید داخل و اقتصاد مقاومتی با هدف شناسایی موانع و ارائه راهکارهایی برای پشتیبانی از تولید و سازندگان داخلی با حضور جمعی از نخبگان و کارشناسان این شرکت تشکیل شد که در پیشبرد برنامه‌های آینده این حوزه مؤثر است.

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که در سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان فعالیت می‌کند.