به گزارش شهریار، جمشید نقش‌کار اظهار کرد: با توجه به درخواست ساکنان کوی فروردین، ۳۵۰ تن آسفالت برای بهسازی این کوی اختصاص یافته ‌است. وی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ تن آسفالت در این کوی توزیع شد و آخرین مراحل آسفالت‌ریزی در چند روز آینده با توزیع ۱۵۰ تن آسفالت، به پایان می رسد. […]

به گزارش شهریار، جمشید نقش‌کار اظهار کرد: با توجه به درخواست ساکنان کوی فروردین، ۳۵۰ تن آسفالت برای بهسازی این کوی اختصاص یافته ‌است.

وی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ تن آسفالت در این کوی توزیع شد و آخرین مراحل آسفالت‌ریزی در چند روز آینده با توزیع ۱۵۰ تن آسفالت، به پایان می رسد.

معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه۴ تبریز، همکاری ساکنان کوی را در حفظ آسفالت ضروری خواند و خاطرنشان کرد: رعایت ضوابط حفاری، از عواملی است که می‌تواند کیفیت و عمر آسفالت را حفظ کند.

نقش‌کار با اشاره  ضرورت اجرای طرح‌های خدمات محله‌ای گفت: برنامه‌های خدماتی، جبهه نخست فعالیت شهرداری است و سعی می‌کنیم این برنامه‌ها را با امین نظرات و پیشنهادهای شهروندان، در خدمت رفه نیازها و کاستی‌های شهر قرار دهیم.