توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز، عملیات بهسازی پل های عابرگذر سطح حوزه این منطقه آغاز شده است. به گزارش قلم پرس، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه در راستای زیباسازی بصری، بهسازی پل های عابر پیاده سطح حوزه این منطقه با انجام رنگ آمیزی آغاز شده است. در همین راستا پل […]توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز، عملیات بهسازی پل های عابرگذر سطح حوزه این منطقه آغاز شده است.

به گزارش قلم پرس، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه در راستای زیباسازی بصری، بهسازی پل های عابر پیاده سطح حوزه این منطقه با انجام رنگ آمیزی آغاز شده است.
در همین راستا پل عابرگذر جاده باسمنج در مقابل ورودی شهرک پرواز با هدف ارتقای سیمای بصری شهر درحال رنگ آمیزی است و ادامه این عملیات با رنگ آمیزی پل عابر پیاده میدان ائل گلی، تداوم می یابد.
رنگ آمیزی نرده های پل افلاک نما هم در برنامه بهسازی معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲، گنجانده شده است.