بهره برداری از پل خلعت پوشان تا پایان سال جاری
بهره برداری از پل خلعت پوشان تا پایان سال جاری

شهردار منطقه ۹ تبریز از رفع موانع موجود در اجرای پروژه پل خلعت پوشان خبر داد.

به گزارش قلم پرس، بهرام نسیانی با اعلام این خبر گفت: با رفع موانع موجود، اجرای پل بزرگ خلعت پوشان وارد فاز جدیدی شده و انتظار می رود اجرای این پروژه سرعت بیشتری بگیرد.

وی افزود: در صورت افزایش شتاب اجرای پروژه تا پایان سالجاری این پل می تواند به بهره برداری کامل رسیده و تقدیم شهروندان شود.

نسیانی درخصوص ضرورت اجرای این پروژه اظهار داشت: پل بزرگ خلعت پوشان در راستای اتصال کریدور شمال به جنوب شهرک خاوران و همچنین اتصال آزادراه پیامبر اعظم(ص) به میدان بسیج نقش محوری داشته و در جهت روانسازی ترافیک در شرق تبریز و محدوده ی شهرک خاوران، به عنوان شاهراه اساسی عمل خواهد کرد.

شهردار منطقه ۹ تبریز با بیان اینکه حفاری شمع های ۶۶، ۶۷، ۶۸ این پل به اتمام رسیده و آماده آرماتورگذاری است اظهار داشت: حفاری شمع های ۹۳، ۹۴، ۹۵ آغاز شده و پس از اتمام، آماده ی آرماتوربندی و بتن ریزی می شود.

 پل خلعت پوشان، با سازه فلزی به طول دهانه ۱۰۰ متر بدون ستون میانی و به عرض ۵۰ متر، به شکل طاقی اجرا می شود. این پل دارای ۴ رمپ و ۴ لوپ بوده و شمع گذاری در سه ردیف مجموعا به تعداد ۹۸ شمع کوبی اجرا خواهد شد و طبق برنامه ی زمانبندی، تا پایان سال بهره برداری می شود.