رئیس دادگستری شهرستان هشترود استان آذربایجان شرقی گفت: ماه مبارک رمضان در کنار تمام ظرفیت‌های دینی خود فرصت مناسبی برای تحکیم پیوند‌های انسانی با طبقه نیازمند جامعه از طریق نیکوکاری است.
رئیس دادگستری شهرستان هشترود استان آذربایجان شرقی گفت: ماه مبارک رمضان در کنار تمام ظرفیت‌های دینی خود فرصت مناسبی برای تحکیم پیوند‌های انسانی با طبقه نیازمند جامعه از طریق نیکوکاری است.