معاون صنایع دستی آذربایجان شرقی از برگزاری اولین جشنواره و چهارمین نمایشگاه فرش دستبافت مهربان خبر داد.


معاون صنایع دستی آذربایجان شرقی از برگزاری اولین جشنواره و چهارمین نمایشگاه فرش دستبافت مهربان خبر داد.