رئیس اداره‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مرند از برگزاری آزمون هنرهای صنایع‌دستی در این شهرستان خبر داد.


رئیس اداره‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مرند از برگزاری آزمون هنرهای صنایع‌دستی در این شهرستان خبر داد.