بیش از چند روز مانده به فرا رسیدن زمستان در تبریز و شهر‌های اطراف آن برفی به بدرقه‌ی پاییز بارید. در آخرین روزهای پاییز برف با سفیدی و سرمای خود، مژدهی آمدن زمستان را می‌دهد و مردم و شهرهای استان را شادمانی و نشاط بخشیده است. علی حامد حق دوست ۲۲:۱۷ ۱۴۰۰-۹-۲۶ http://fna.ir/5ihgj

بیش از چند روز مانده به فرا رسیدن زمستان در تبریز و شهر‌های اطراف آن برفی به بدرقه‌ی پاییز بارید. در آخرین روزهای پاییز برف با سفیدی و سرمای خود، مژدهی آمدن زمستان را می‌دهد و مردم و شهرهای استان را شادمانی و نشاط بخشیده است.

علی حامد حق دوست ۲۲:۱۷ ۱۴۰۰-۹-۲۶

http://fna.ir/5ihgj