محمد صبوری مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: به‌دنبال بارش برف و برودت هوا  آموزش‌های حضوری  روز شنبه چهارم دی ۱۴۰۰ در تمام دوره‌های تحصیلی شهری و روستایی مناطق زیر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد شد. اهر آموزشهای حضوری در […]

محمد صبوری مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: به‌دنبال بارش برف و برودت هوا  آموزش‌های حضوری  روز شنبه چهارم دی ۱۴۰۰ در تمام دوره‌های تحصیلی شهری و روستایی مناطق زیر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

اهر

آموزشهای حضوری در تمام دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح و بعداز ظهر تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

 امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

ترکمانچای

آموزش‌های حضوری در تمام دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

 امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

جلفا

 تمام دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

بستان‌آباد

آموزشهای حضوری در تمام دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

 امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

هوراند

آموزشهای حضوری در تمام دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

سراب

آموزشهای حضوری در تمام دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

 امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

ورزقان

آموزش‌های حضوری در تمام دوره‌های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

کلیبر

آموزش‌های حضوری در تمام دوره‌های تحصیلی روستایی شیفت صبح تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

 امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

این خبر تکمیل میشود

انتهای پیام/