چالش‌های خدمات شهری و اجرای طرح ناحیه محوری در شهرداری منطقه ۴ تبریز در جلسه‌ای با حضور معاون محیط زیست و خدمات شهری و شهردار منطقه و مدیران ستادی خدمات شهری بررسی شد. به گزارش قلم پرس، در این جلسه که با حضور معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز، شهردار و مدیران شهرداری […]چالش‌های خدمات شهری و اجرای طرح ناحیه محوری در شهرداری منطقه ۴ تبریز در جلسه‌ای با حضور معاون محیط زیست و خدمات شهری و شهردار منطقه و مدیران ستادی خدمات شهری بررسی شد.

به گزارش قلم پرس، در این جلسه که با حضور معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز، شهردار و مدیران شهرداری منطقه ۴ تبریز و مدیران ستادی معاونت محیط زیست و خدمات شهری برگزار شد، چالش‌ها و مشکلات شهرداری منطقه ۴ تبریز مورد بررسی قرار گرفت.