در جلسه ای با حضور جانشین معاون فنی و عمرانی، نمایندگان شرکت آب و فاضلاب و معاونت عمرانی شهرداری منطقه پنج مشکل وجود خط لوله فاضلاب در پروژه تقاطع غیرهمسطح رسالت- دیزل آباد مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش قلم پرس جانشین معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز در این جلسه پروژه تقاطع غیر همسطح […]در جلسه ای با حضور جانشین معاون فنی و عمرانی، نمایندگان شرکت آب و فاضلاب و معاونت عمرانی شهرداری منطقه پنج مشکل وجود خط لوله فاضلاب در پروژه تقاطع غیرهمسطح رسالت- دیزل آباد مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش قلم پرس جانشین معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز در این جلسه پروژه تقاطع غیر همسطح رسالت- دیزل آباد را یکی از پروژه‌های فرامنطقه‌ای شهرداری منطقه پنج عنوان کرد وگفت: باید اهتمام جدی در رفع مشکلات احتمالی این پروژه و تسریع در اجرای آن صورت گیرد.