بررسی بیش از ۷۰ پرونده مربوط به شهروندان
بررسی بیش از ۷۰ پرونده مربوط به شهروندان

شهردار تبریز در دیدار چهره به چهره با مردم، بیش از ۷۰ پرونده از مشکلات شهروندان را بررسی کرد. به گزارش شهریار، شهردار تبریز در این جلسه که با حضور شهرداران مناطق دهگانه و مدیران سازمان ها برگزار شد، به بررسی مشکلات شهروندان پرداخت.

شهردار تبریز در دیدار چهره به چهره با مردم، بیش از ۷۰ پرونده از مشکلات شهروندان را بررسی کرد.

به گزارش شهریار، شهردار تبریز در این جلسه که با حضور شهرداران مناطق دهگانه و مدیران سازمان ها برگزار شد، به بررسی مشکلات شهروندان پرداخت.