شهردار منطقه ۳ تبریز روز گذشته همانند دوشنبه های هر هفته از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲، پذیرای شهروندانی شد که به جهت طرح و حل مسائل و مشکلات خود خواهان ملاقات با شهردار منطقه بودند. به گزارش قلم پرس، یعقوب وحیدکیا صبح روز گذشته از ساعت ۱۰ تا ۱۲، با تنی چند از شهروندان […]شهردار منطقه ۳ تبریز روز گذشته همانند دوشنبه های هر هفته از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲، پذیرای شهروندانی شد که به جهت طرح و حل مسائل و مشکلات خود خواهان ملاقات با شهردار منطقه بودند.

به گزارش قلم پرس، یعقوب وحیدکیا صبح روز گذشته از ساعت ۱۰ تا ۱۲، با تنی چند از شهروندان خواهان ملاقات، دیدار کرده و به درخواست های‌شان پاسخ گفت.
شهردار منطقه ۳ در ملاقات عمومی این هفته خود، به درخواست های متنوع و مختلفی همچون تخفیف جریمه و عوارض، درخواست طبقات، سایه اندازی، دیوارکشی برای ایمنی بیشتر، آسفالت ریزی، فعالیت های ساخت و ساز و جریمه ماده صد و … از سوی شهروندان سطح حوزه استحفاظی منطقه با حوصله گوش فرا داده و ضمن راهنمایی های لازم، پاسخ های قانونی و دستورات لازم را به واحدها و معاونت های زیر مجموعه خود، جهت حل مسائل و مشکلات صادر کرد.
وحیدکیا در قبال تشکر و قدردانی چند تن از شهروندان از وی به خاطر استقبال اخلاق مدارانه از شهروندان و رفتار مناسب و شنیدن با حوصله مسائل و مشکلات، گفت: رفتار اسلامی و اخلاق‌مداری از اصول کار و فعالیت ما در شهرداری است و باید بدین طریق برای شهروندانی که به هر نوعی دچار مشکل شده اند، فضای آرام را برای طرح مسائل شان در شهرداری فراهم کرد.
وی خوشرویی و رفتار محبت آمیز را حلاّل بخش بسیاری از سوء تفاهمات دانسته و افزود: اگر خواهان فضایی سالم و محترمانه هستیم ما باید در رفتار اخلاق‌مدار پیشقدم باشیم.
شهردار منطقه ۳ گفت: رمز موفقیت، رفتار اخلاق‌مدار توام با عمل به قوانین است و ما هر چقدر در این راستا حرکت کنیم شاهد شهری پویا و سالم خواهیم شد.