با توجه به قرار گرفتن در فصل بارش باران، اقدامات لازم جهت پیشگیری از حوادث احتمالی و آبگرفتگی در دستور کار معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه۹ قرار دارد. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به شروع بارش های بهاری، نیروهای معاونت خدمات شهری منطقه، در بالاترین […]



با توجه به قرار گرفتن در فصل بارش باران، اقدامات لازم جهت پیشگیری از حوادث احتمالی و آبگرفتگی در دستور کار معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه۹ قرار دارد.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به شروع بارش های بهاری، نیروهای معاونت خدمات شهری منطقه، در بالاترین سطح آمادگی جهت مواجهه با مخاطرات و سیلاب های احتمالی هستند.