نمایندگان شورای اجرایی شهر دوستدار کودک با حضور در مدرسه نیکان آینده ضمن بازدید از این محل، از نزدیک در جریان اقدامات انجمن حکمت (انجمن حمایت از کودکان مستعد به تحصیل) قرار گرفتند. به گزارش قلم پرس، در این بازدید که ظهر روز شنبه با حضور محمد عزتی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز و […]نمایندگان شورای اجرایی شهر دوستدار کودک با حضور در مدرسه نیکان آینده ضمن بازدید از این محل، از نزدیک در جریان اقدامات انجمن حکمت (انجمن حمایت از کودکان مستعد به تحصیل) قرار گرفتند.

به گزارش قلم پرس، در این بازدید که ظهر روز شنبه با حضور محمد عزتی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز و سید کاظم زعفرانچی لر رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر از محل مدرسه نیکان واقع در خیابان شریعتی جنوبی انجام شد، نمایندگان شورای اجرایی شهر دوستدار کودک ضمن دیدار و گفتگو با مدیریت این انجمن، از وضعیت کلی این مدرسه نیز بازدید بعمل آوردند.