بازدید مدیران موسسات قرآنی استان از مراکز و موسسات قرآنی موفق در شهرهای تهران و قم
بازدید مدیران موسسات قرآنی استان از مراکز و موسسات قرآنی موفق در شهرهای تهران و قم

مدیران موسسات قرآنی استان از مراکز و موسسات قرآنی موفق در شهرهای تهران و قم بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند فعالیتهای این موسسات قرار گرفتند. بازدیدهای یاد شده در راستای توانمندی‌سازی مدیران موسسات فرهنگی قرآن و عترت و به منظور تقویت و غنی‌سازی دانش حرفه‌ای و غنی‌سازی تجارب مدیریتی اعم از نظری […]مدیران موسسات قرآنی استان از مراکز و موسسات قرآنی موفق در شهرهای تهران و قم بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند فعالیتهای این موسسات قرار گرفتند.

بازدیدهای یاد شده در راستای
توانمندی‌سازی مدیران موسسات فرهنگی قرآن و عترت و به منظور تقویت و غنی‌سازی دانش
حرفه‌ای و غنی‌سازی تجارب مدیریتی اعم از نظری و عملی در مدیران موسسات قرآنی
برگزار شد.

ارتقاء سطح دانش و معلومات
متولیان عرصه مدیریت موسسات و همچنین آشنایی مدیران با آخرین دستاوردهای آموزشی،
پژوهشی، تبلیغی و ترویجی و ایجاد تعامل و هم‌افزایی و استفاده موسسات از ظرفیت
یکدیگر از دیگر اهداف برگزاری دوره سه روزه بازدید از مراکز و موسسات موفق در
شهرهای تهران و قم بود.

گفتنی است در این دوره که با
حضور ۱۵ نفر از مدیران موسسات فرهنگی قرآن و عترت برگزار شد، از مجتمع آموزشی
پارسا، مجمتع آموزشی پیام غدیر، دبستان قرآنی آیات، موسسه قرآن پژوهان، موسسه مهد
قرآن و مسجد صفا در تهران و مدرسه نهضت تربیتی سیدالشهداء(ع) و ادبستان مسجد نور
در قم بازدید بعمل آمد
.