قائم مقام شهردار تبریز امروز از پایانه زیرزمینی اکباتان تهران بازدید کرد. به گزارش قلم پرس، محبوب تیزپاز در راستای اطلاع‌یابی از آخرین دستاوردهای مدیریت شهری تهران، امروز در پایانه زیرزمینی اکباتان حضور یافت.قائم مقام شهردار تبریز امروز از پایانه زیرزمینی اکباتان تهران بازدید کرد.

به گزارش قلم پرس، محبوب تیزپاز در راستای اطلاع‌یابی از آخرین دستاوردهای مدیریت شهری تهران، امروز در پایانه زیرزمینی اکباتان حضور یافت.