بازدید عضو شورای جذب اساتید رشته های مرتبط هنری فرهنگ و ارشاد از هنرستان موسیقی
بازدید عضو شورای جذب اساتید رشته های مرتبط هنری فرهنگ و ارشاد از هنرستان موسیقی

عضو شورای جذب اساتید رشته های مرتبط هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرستان موسیقی استاد اقبال آذر بازدید کرد. علیرضا کندوانی مدیر هنرستان از بازدید عضو شورای جذب اساتید رشته های مرتبط هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از هنرستان موسیقی استاد اقبال آذر خبر داد. کندوانی گفت: در این بازدید […]عضو شورای جذب اساتید رشته های مرتبط هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرستان موسیقی استاد اقبال آذر بازدید کرد.

علیرضا کندوانی مدیر
هنرستان از بازدید عضو شورای جذب اساتید رشته های مرتبط هنری اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از هنرستان موسیقی استاد اقبال آذر خبر داد.

کندوانی گفت: در این
بازدید که به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی هنرستان موسیقی صورت پذیرفته از بخشهای
مختلف هنرستان اعم از تالار استاد بیگجه خانی، کلاسهای درس، اتاق های تمرین
تکنوازی، کتابخانه تخصصی هنرستان، آرشیو ساز و سایر بخشها بازدید بعمل آمد.

وی افزود: بازدید نماینده
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی همزمان با تمرینات دو هنرستان موسیقی
اقبال آذر و کوثر بوده که در این بازدید عضو شورای جذب اساتید رشته های مرتبط هنری
از نزدیک در جریان تمرینات ارکستر پایان سال تحصیلی دو هنرستان موسیقی قرار گرفت.

حسینی عضو شورا  با حضور در اجراهای گروه های آذری، ایرانی،
گیتار و کر، کیفیت اجراهای دو هنرستان را در حد قابل قبول ارزیابی کرده و افزود:
اجراهای دو هنرستان در قطعات تنظیم شده حاکی از زحمات و تلاشهای چندین ساعته
اساتید و هنرآموزان و هنرجویان می باشد.

حسینی گفت: تحصیل در رشته
موسیقی جهت اخذ دانشنامه موسیقی و به دنبال آن ورود به دانشگاه جهت تحصیلات تکمیلی
در رشته موسیقی، هنرجویان هنرستان موسیقی را در سطح مطلوبی از آمادگی قرار داده
است.  

بر اساس این گزارش
هنرستان موسیقی استاد اقبال آذر تبریز تخصصی ترین مرکز آموزش عالی موسیقی در
شمالغرب کشور است که در دو رشته سازهای ایرانی و سازهای جهانی اقدام به جذب هنرجو
و پرورش استعدادهای هنری می نماید.