شهردار منطقه ۶ تبریز از حمام تاریخی شنب غازان بازدید و بر لزوم حل مشکلات مرمتی این حمام تأکید کرد. به گزارش قلم پرس، احمد انیسه به همراه چند تن از معاونان و مدیران منطقه از حمام تاریخی شنب غازان بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات مرمتی این حمام تاریخی قرار گرفت. در این بازدید […]شهردار منطقه ۶ تبریز از حمام تاریخی شنب غازان بازدید و بر لزوم حل مشکلات مرمتی این حمام تأکید کرد.

به گزارش قلم پرس، احمد انیسه به همراه چند تن از معاونان و مدیران منطقه از حمام تاریخی شنب غازان بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات مرمتی این حمام تاریخی قرار گرفت.
در این بازدید انیسه با اشاره به فراموشی این اثر تاریخی ۷۰۰ ساله که یکی از جاذبه های مهم گردشگری تبریز به شمار می آید، گفت: این حمام که در سال ۱۳۹۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، این روزها وضعیت خوبی ندارد و به دلیل تعطیلی و بلا استفاده ماندن این اثر تاریخی مهم، همچنین به سبب رطوبت و سایر آسیب های طبیعی، فرسودگی بیش از حدی دارد و به شدت در معرض نابودی و خطر است.