شهردار تبریز در بازدید از تقاطع غیرهمسطح شهید فلاحی (ارتش) بر تسریع روند اجرایی این پروژه تأکید کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار ظهر امروز پس از ارائه گزارش کار پروژه‌ تقاطع غیرهمسطح شهید فلاحی در صحن علنی شورا، در بازدیدی میدانی از این پروژه بر روند اجرایی آن تأکید کرد.شهردار تبریز در بازدید از تقاطع غیرهمسطح شهید فلاحی (ارتش) بر تسریع روند اجرایی این پروژه تأکید کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار ظهر امروز پس از ارائه گزارش کار پروژه‌ تقاطع غیرهمسطح شهید فلاحی در صحن علنی شورا، در بازدیدی میدانی از این پروژه بر روند اجرایی آن تأکید کرد.