شهردار منطقه ۷ تبریز از وضعیت روشنایی پارک ها در سطح این منطقه بازدید کرد. به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری به همراه معاونان و مدیران منطقه از سطح منطقه بازدید شبانه کرده و وضعیت روشنایی پارک ها و فضاهای شهری را مورد بررسی قرار داد. وی با تاکید بر توجه به روشنایی شهری و رفع […]شهردار منطقه ۷ تبریز از وضعیت روشنایی پارک ها در سطح این منطقه بازدید کرد.

به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری به همراه معاونان و مدیران منطقه از سطح منطقه بازدید شبانه کرده و وضعیت روشنایی پارک ها و فضاهای شهری را مورد بررسی قرار داد.
وی با تاکید بر توجه به روشنایی شهری و رفع نواقص سیستم روشنایی پارک ها گفت: روشنایی مناسب شهری علاوه بر ایجاد امنیت برای شهروندان از میزان حوادث رانندگی نیز می کاهد. در این میان روشنایی محیط های شهری همچون پارک ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رشتبری در ادامه بازدید خود همچنین روند بازسازی و عملیات اصلاح و تعمیر سرویس های بهداشتی، تجهیزات بازی پارک ها، میزان رسیدگی به فضای سبز، سیستم آبیاری و امکانات پارک ها را مورد بررسی قرار داد.
شهردار منطقه ۷، پارک ها را از محیط های شهری تاثیرگذار دانست که فرصتی برای حضور اجتماعی خانواده ها و کودکان است و ضروری است همه امکانات سلامتی و خدماتی آنها تجهیز و بدون نقص باشند.