بازدید سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی از مهد قرآن وعترت آذرشهر ‏
بازدید سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی از مهد قرآن وعترت آذرشهر ‏

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی از مهد قرآن وعترت آذرشهر ‏بازدید کرد. فرهاد جبارپور سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر با اشاره به  فعالیت های انجام شده توسط این موسسه در قالب برگزاری محفل انس با قرآن کریم،تفسیر قرآن، بزرگداشت مناسبت های مختلف مذهبی ، فعالیت در فضای مجازی شامل جز خوانی و تفسیر قرآن […]سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی از مهد قرآن وعترت آذرشهر ‏بازدید کرد.

فرهاد جبارپور سرپرست اداره
فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر با اشاره به  فعالیت های انجام شده
توسط این موسسه در قالب برگزاری محفل انس با قرآن کریم،تفسیر قرآن، بزرگداشت
مناسبت های مختلف مذهبی ، فعالیت در فضای مجازی شامل جز خوانی و تفسیر قرآن در ماه
مبارک رمضان، برگزاری کارگاه های آموزشی و … گفت: انجام برنامه های فرهنگی قرآنی
بسیار ارزشمند بوده و خوشبختانه موسسات قرآنی در سطح شهرستان هرکدام به سهم خود در
گسترش فرهنگ قرآنی تلاش کرده اند و  امیدواریم این فعالیت ها تداوم داشته
باشد.