بازدید رئیس سازمان سینمایی کشور از مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز
بازدید رئیس سازمان سینمایی کشور از مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز

رئیس سازمان سینمایی کشور، از مجتمع فرهنگی و سینمایی ۲۲ بهمن تبریز بازدید کرد. در این بازدید سیدقاسم ناظمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از مدیران سینمایی کشور “محمد خزاعی” را همراهی کردند. وی در این بازدید همچنین از نزدیک با فعالیتهای انجمن سینماگران استان، انجمن پویانمایی، انجمن سینمای جوان و انجمن […]رئیس سازمان سینمایی کشور، از مجتمع فرهنگی و سینمایی ۲۲ بهمن تبریز بازدید کرد.

در این بازدید سیدقاسم ناظمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از
مدیران سینمایی کشور “محمد خزاعی” را همراهی کردند.

وی در این بازدید همچنین از نزدیک با فعالیتهای انجمن سینماگران استان،
انجمن پویانمایی، انجمن سینمای جوان و انجمن سینمای مستند آشنا شد و در روند کار
این انجمن‌ها قرار گرفت.

“خزاعی” از بخش‌های مختلف مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن چون تالارها،
سینما تک و … بازدید کرد و پیشنهاداتی را در راستای ایجاد پردیس‌های سینمایی در
این محیط مطرح نمود.

گفتنی است رئیس سازمان سینمایی کشور در سفر یکروزه خود به آذربایجان‌شرقی از
پروژه‌های سینمایی تبریز بازدید کرده و نشست‌های متعددی را با اهالی سینمای استان
برگزار کرده است.