اینفوگرافی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز منتشر شد
اینفوگرافی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز منتشر شد

[ad_1] مدیرکل برنامه‌ و بودجه شهرداری تبریز از انتشار اینفوگرافی برنامه‌وبودجه مصوب سال ۱۴۰۱ در قالب مقادیر تفکیکی منابع و مصارف در برنامه‌وبودجه مصوب سال ۱۴۰۱ خبر داد. به گزارش قلم پرس، مهدی عبدالهی افزود: بر اساس برنامه‌وبودجه  مصوب سال  ۱۴۰۱ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، منابع درآمدی برنامه‌وبودجه  شهرداری […]

[ad_1]

مدیرکل برنامه‌ و بودجه شهرداری تبریز از انتشار اینفوگرافی برنامه‌وبودجه مصوب سال ۱۴۰۱ در قالب مقادیر تفکیکی منابع و مصارف در برنامه‌وبودجه مصوب سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش قلم پرس، مهدی عبدالهی افزود: بر اساس برنامه‌وبودجه  مصوب سال  ۱۴۰۱ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، منابع درآمدی برنامه‌وبودجه  شهرداری تبریز بدون ارقام تکراری رقم ۹۱۸۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به برنامه‌ و بودجه  مصوب سال  ۱۴۰۰، پنجاه‌وسه درصد رشد داشته است.
 
عبدالهی تصریح کرد: با احتساب ارقام تکراری این رقم ۱۰۲۱۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به برنامه‌ و بودجه مصوب سال  ۱۴۰۰، سی‌ونه درصد رشد داشته است که عمده تفاوت درصد در کاهش ۳۰ درصدی ارقام تکراری نسبت به سال قبل است.
 
همچنین لازم به ذکر است در جهت اطلاع رسانی و شفافیت اطلاعات و مشارکت حداکثری شهروندان کلانشهر تبریز از اقدامات شهرداری در سال پیشرو، علاقمندان جهت مشاهده و دریافت کامل برنامه و بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز، می تواند از پورتال معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به فایل الکترونیکی برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱  (اینجا) دسترسی داشته باشند.

[ad_2]