ایراد صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما اداره آنها توسط دولت است
ایراد صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما اداره آنها توسط دولت است

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر افزایش نشاط و امیدواری در بین قشر سالمند جامعه، گفت: مردم و مسئولان باید متوجه این موضوع باشند که سالمندان جامعه نیازمند توجه و حمایت هستند. مجید خدابخش در جلسه شورای سالمندان استان، افزود: ورزش بهترین راه ایجاد نشاط و سرزندگی در بین سالمندان است و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی […]

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر افزایش نشاط و امیدواری در بین قشر سالمند جامعه، گفت: مردم و مسئولان باید متوجه این موضوع باشند که سالمندان جامعه نیازمند توجه و حمایت هستند.

مجید خدابخش در جلسه شورای سالمندان استان، افزود: ورزش بهترین راه ایجاد نشاط و سرزندگی در بین سالمندان است و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی می‌تواند سلامت جسمی و روحی سالمندان را تضمین کند.

وی با تأکید بر جلب مشارکت اجتماعی سالمندان، از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این زمینه نیز خواست تا به جای هزینه‌های اضافی، از امکانات موجود در جهت خدمت به جامعه سالمندان به بهترین نحو استفاده کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت خدمات بازنشستگی، گفت: ایراد صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما اداره آنها توسط دولت است در حالی که در دنیا اداره این صندوق‌ها بر عهده خود بازنشستگان است.

وی همچنین از ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان خواست نسبت به مسائل و مشکلات بازنشستگان خود بیش از پیش توجه کنند.